Enify

Algemene Voorwaarden

Indien niet anders overeengekomen zijn alle aan Enify verstrekte opdrachten onderworpen aan de voorwaarden genoemd in de DNR 2011 (De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur).