Wie we zijn

Gerard Zijlstra

Een ondernemer op het gebied van verduurzaming, energieconcepten, digitalisering, wet- en regelgeving. En oja, met reeds jarenlange ervaring in en kennis van de energiesector.

Wat ik precies doe?

Mijn naam is Gerard Zijlstra, trotse eigenaar van Enify. Sinds 2020 help ik met mijn bedrijf ondernemers en schoolbesturen om hun organisaties klaar te stomen voor de energietransitie op een manier die past bij hun ambities én
het karakter van de organisatie.

Hierbij loods ik hen door het mijnenveld van wet- en regelgeving en technische details naar een energie-arm vastgoed. Uiteraard allemaal op een kostenefficiënte manier.

Hoe ga ik af van het fossiele brandstof?

Welke energieverduurzamingsregelingen zijn er? Hoe kan ik energie verminderen in mijn pand? Het zijn vragen bij veel bedrijven vaak opspelen. Of het nu gaat om voldoen aan wetten en regels, besparen of verduurzamen, ik maak het concept van energie verminderen graag gemakkelijk voor jou!

Samen gaan we kijken naar het huidige gebouw, de initiële functie en mogelijk de toekomstige inrichting ervan. Weg met de aangeschreven pakketten en theorie van wat zou moeten werken. Ik hoor je graag uit van wat je precies wil en op basis daarvan bedenken we een kosten-efficiënte oplossing.

Bedrijven meer grip geven op hun vastgoed, dat is namelijk mijn doel.
Allemaal vanuit de kernwaarden nuchterheid, duidelijkheid én integriteit. Dat is Enify in een notendop.
Een strategisch energiebureau inzake het reduceren van energieverbruik.
Nu juist van deze tijd, waarin duurzaamheid een steeds belangrijkere plaats krijgt binnen de samenleving.

Visie

Het onderwerp ‘Energie/verduurzaming’ wordt binnen de samenleving vaak gezien als een ingewikkeld concept. Zo ingewikkeld dat het vaak ervaren wordt als een struikelblok op weg naar een duurzamere toekomst voor het eigen bedrijf. En dat is zo gek nog niet, want bij energietransitie komt veel kijken.

Talloze wetten en regels maken dat bedrijven niet meer weten waar ze op moeten letten. Dat in combinatie met een oneindig aantal oplossingen en technieken die dagelijks naar je hoofd geslingerd worden, maakt de stap naar energietransitie nog ingewikkelder.

Waar moet je voor kiezen? De politiek en bedrijven die van alles promoten die maken het proces er zeker niet gemakkelijker op.

Wij zijn er om het concept van energietransitie voor ondernemers en schoolbesturen te vereenvoudigen en hen er op een eenvoudig en begrijpelijke manier er doorheen te loodsen. Dit doen wij door middel van een klantgerichte benadering.

Missie

Beginnen met terugdringen van energie. Een gebouw een duurzame toekomst geven. Grip op vastgoed. Dat allemaal begint bij Enify.

Wij zijn Enify en verduurzaming is ons vak. Samen met bedrijven die de ambitie hebben om in de toekomst duurzamer te zijn, gaan we het avontuur van energietransitie aan. We maken het graag gemakkelijk en simpel voor onze klanten. Door de bomen het bos niet meer zien; dat moeten we voorkomen.

Wij houden niet van desinvesteringen.
Dat houdt in: het doen van investeringen in schijnbare mogelijkheden tot verduurzaming enkel en alleen omdat de politiek dat roept
of omdat andere bedrijven jou voor zijn gegaan. Wij weten namelijk dat er veel valt te winnen uit het huidige ontwerp.

Met een nuchtere blik, kijken we daarom naar de huidige situatie en op basis maken we een plan van aanpak. Welke stappen gezet moeten worden om het eindresultaat te realiseren? Daarin is duidelijkheid van belang. Daarom houden we graag persoonlijk contact om bepaalde zaken te verduidelijken. Wij staan voor de waarden: respect voor mens en milieu, transparantie, snel en doelgericht.

Wij zijn ervan overtuigd dat we waarde kunnen creëren voor onze klanten door trouw te blijven aan onze missie en visie.

Wij willen samen streven naar de groei in duurzame oplossingen. Af van fossiele brandstof. Allemaal met het oog op het verbeteren van de impact op de planeet.

Wij zijn Enify. Jouw energie verduurzamings adviesbureau.

Waarom kiezen voor Enify?

Met de vele ervaring die ik tijdens mijn loopbaan heb opgedaan als coach en energi- estrateeg, ben ik in staat jouw energietransitie in goede banen te leiden.
  1. Ik begrijp hoe ondernemers en bestuurders denken
  2. Ik begrijp vastgoed, technische installaties én de energiesector
  3. Ik combineer een helicopterview met een oog voor detail

Ondernemers en bestuurders

Vele klanten en technische projecten verder, heb ik kennis van wat onder- nemers belangrijk vinden én waarderen. Zodoende ben ik in staat de verwachtingen goed te managen, zodat er achteraf geen verrassingen zijn.

Vastgoed, techniek en de energiesector

Als projectmanager heb ik jarenlang verschillende organisaties geadvi- seerd en begeleid bij het beheren, onderhouden en verduurzamen van hun vastgoed en technische installaties. Dit met als doel het verbeteren van de energieprestaties. Enige jaren deze rol vervuld te mogen hebben, besloot ik later samen met nog een andere compagnon een eigen bedrijf op te zetten. Kern van dit bedrijf: het helpen van onderne- mingen en instellingen bij het inzichtelijk maken van hun energie- verbruik én het besparen op de energiekosten. Zo heb ik ruime ervaring met energieleveranciers, netbeheerders, meetbedrijven en monitoring (big data) op kunnen doen!

Helicopterview én details

In het begin van mijn carrière ben ik projectleider geweest bij een landelijk installatiebedrijf in de utiliteitsbouw. Daar heb ik geleerd verschillende niveaus te overzien. Sindsdien is in- en uitzoomen mijn tweede natuur geworden. Om de juiste elektrotechnische en werk- tuigbouwkundige installaties op te leveren moest ik wensen en strategische keuzes van bedrijven helder vertalen naar een programma van eisen (PVE) en dit omzetten naar een definitief ontwerp. Met het definitieve ontwerp in de hand, zorgde ik ervoor dat de realisatie van de technische installaties voldeed aan de verwachtingen.