Cases

‘Kostenefficiënt terugdringen van fossiele energie.’

Enify kent haar opdrachtgevers door en door. Dit is het resultaat van persoonlijk en intensief contact tijdens het werken aan duurzame projecten. We hebben reeds 24 bedrijven begeleid richting het kostenefficiënt terugdringen van fossiele energie. We werken voornamelijk voor werkgebieden waar we reeds veel mee gewerkt hebben. Dit omvat onderwijs en vastgoed.
Ons vertrekpunt is deze organisaties een duurzame toekomst te geven.

Bekijk onze projecten

De organisaties waarmee Enify heeft samengewerkt:

Case 1.

Klimaatinstallatie

Kantoorgebouw
Utrecht

Uit Utrecht kwam een leuke opdracht binnen via een bedrijf gespecialiseerd in technisch advies en engineering voor kantoorgebouwen. Daar was de vraag gesteld om een klimaatinstallatie te inventariseren, omdat de toekomstige huurder vooraf wilde weten of haar gehuurde deel voldoende zou scoren op de aspecten gezondheid, comfort en productiviteit. 

Gezonde kantoren zijn ontzettend belangrijk voor het welzijn en de productiviteit van werknemers.

Om te bepalen of de klimaatinstallatie voldoet aan de eisen voor klasse B in het Programma van Eisen gezonde kantoren 2018, is een gedegen analyse uitgevoerd. Hierbij zijn de technische installaties op de locatie geïnventariseerd en is de etage beoordeeld op onder andere de binnenluchtkwaliteit en het thermisch binnenklimaat. 

Belangrijke aspecten binnen dit onderzoek waren de technische ruimte met de luchtbehandelingskast, de afzuigventilatoren, de CO2-concentratie, de verse luchttoevoer, de verwarmings- en koelinstallatie, en de mogelijkheden van het beheersysteem om comfortniveaus te regelen.

Uit de analyse is gebleken dat de klimaatinstallatie in het kantoorgebouw goed voldoet aan de eisen die gesteld worden aan klasse B in het Programma van Eisen gezonde kantoren 2018. Het rapport dat hiervan is opgesteld, heeft de toekomstige huurder gerustgesteld. In het rapport zijn daarnaast nog aandachtspunten meegegeven voor de geplande verbouwing om te garanderen dat de situatie ook na de herinrichting aan de eisen blijft voldoen. Als er bij de definitieve inrichting nog vragen ontstaan, wordt er een vervolgtraject gestart om de hoeveelheid lucht bij elke werkplek en ruimte te optimaliseren.

Gezonde kantoren zijn ontzettend belangrijk voor het welzijn en de productiviteit van werknemers. Meer weten? Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe Enify u kan helpen met het optimaliseren van uw kantoorruimte.

Case 2.

Energie transitie

Gebiedsontwikkeling
Friesland

In 2040 volledig energieneutraal zijn. Hoe haalbaar is dat voor ons?

Deze vraagstelling kreeg Enify vanuit een Nederlands dorp met impactvolle ambities. Maar wat houdt deze vraag precies in? Energieneutraal zijn betekent dat er lokaal net zoveel energie wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt. Aan Enify de opdracht om het totale huidige energieverbruik in kaart te brengen, mogelijke oplossingen te onderzoeken en aan te geven of deze realistisch en haalbaar zijn. 

 

We analyseerden verschillende zon- en wind oplossingen om het energiegebruik lokaal duurzaam op te wekken. Deze oplossingen zouden het dorp theoretisch gezien 100% energieneutraal maken, maar bleken helaas niet realistisch. Naast de maatschappelijke en visuele impact van deze oplossingen was het technisch en economisch niet haalbaar om zoveel energie met zon- en wind lokaal op te slaan. 

Volledig energieneutraal leek nog een brug te ver, maar met eerste maatregelen kan het gebruik gehalveerd worden

De conclusie? Volledig energieneutraal wonen bleek nog een brug te ver, maar met belangrijke eerste maatregelen in omgang met verwarming, gebruik en vervoer kan het huidige energieverbruik worden gehalveerd. Gebiedsontwikkeling en het stimuleren van duurzaam leven kunnen zo zelfs zorgen voor meer CO2-reductie dan alleen het gebruik van zonne- en windenergie.

Heeft jouw woonomgeving of bedrijf ook een energieneutrale ambitie en zou je daar wel een bruggenbouwer bij kunnen gebruiken? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek, dan neemt Enify je graag mee in de beste oplossingen voor een duurzame toekomst.  

Case 3.

Ventilatiesystemen

Schoolgebouwen
Friesland

Wist je dat bijna 800 schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland niet voldoen aan de normen voor ventilatie? Zo kwam Enify rond de tafel te zitten met een schoolbestuur uit Friesland die een oud gebouw had uit 1966. Zij wilde dit probleem zo snel mogelijk structureel oplossen om van het oude gebouw een Frisse School, klasse B te maken. 

 

Een noodzakelijke stap, maar hoe pak je het aan? Hoe zorg je in een oud gebouw bijvoorbeeld voor een optimale mechanische ventilatie, slim gecombineerd met een goede koelinstallatie? Of dat de vooraf besproken prestaties van de installatie ook daadwerkelijk gerealiseerd worden? En aan welke kosten moet je dan denken? Enify heeft het schoolbestuur begeleid in alle stappen tijdens het proces om het schoolgebouw om te bouwen tot een Frisse School, klasse B. Om dit te realiseren, hebben we verschillende stappen ondernomen:

Het oude schoolgebouw is omgetoverd tot een Frisse school, klasse B
  1. Plan van Eisen en Voorlopig ontwerp (VO)
  2. Het ambitieniveau werd gematcht met wat ruimtelijk mogelijk was. Er werd gekeken naar welk installatieconcept het beste bij het gebouw paste. Hieruit volgde een voorlopig ontwerp en een voorlopige kostenraming.

  3. Definitief ontwerp (DO)
  4. Het voorlopige ontwerp werd technisch in detail uitgewerkt, wat resulteerde in een definitief ontwerp. Ook werd de kostenraming geactualiseerd.

  5. Opstellen werkomschrijving + tekeningen
  6. Een technische omschrijving werd opgesteld, die onderdeel vormde van het contract met de aannemer. Enify begeleidde de gehele inschrijvingsprocedure bij het selecteren van de juiste aannemer.

  7. Uitvoeringsgereed ontwerp / bouwvoorbereiding
  8. De werkplanning van de installateur werd beoordeeld en werktekeningen werden gecontroleerd en beoordeeld. Eventuele optimalisaties werden in overleg met de installateur doorgevoerd.

  9. Uitvoeringsbegeleiding
  10. Tijdens de uitvoering hield Enify toezicht, werd de installatie getest en waren we verantwoordelijk voor de oplevering.


Samen met Winkelman Engineering & Consultancy, die de volledige engineering heeft gedaan, en Pranger-Rosier, die is gestart met de bouwvoorbereidingen met betrekking tot de installatie, is het schoolgebouw omgetoverd tot een Frisse school, klasse B. Vanaf het nieuwe schooljaar voldoet het gebouw aan alle normen voor ventilatie en kan het schoolbestuur en alle leerlingen genieten van een frisse, gezonde leeromgeving.

Case 4.

Warmtepomp

Scholengemeenschap
Leeuwarden

Bent u ook bezig met het plannen van installatietechnische vervangingen voor uw gebouw? Dan is het belangrijk om goed na te denken over de keuze van de vervangende apparatuur.

Zo had een grote school in Leeuwarden een opdracht voor het maken van een werkomschrijving waarin de planmatige installatietechnische vervangingen vanuit het MJOP 2021 naar voren komen. De bestaande warmtepomp was defect en de installateur had geadviseerd om deze 1 op 1 te vervangen. Enify vroeg zich echter af of dit wel de meest toekomstbestendige oplossing was en onderzocht de mogelijkheden van een alternatief advies.

Om het meest toekomstbestendige advies te geven, heeft Enify eerst onderzoek gedaan naar de situatie van de school. Hierbij is niet alleen gekeken naar de defecte warmtepomp, maar ook naar de andere apparatuur en het energieverbruik van het gebouw. Na dit onderzoek werd duidelijk dat de bestaande warmtepomp 1 op 1 vervangen niet de beste optie was, gezien de twee behoorlijke CV ketels en het hoge gasverbruik.

De bestaande warmtepomp was defect en de installateur had geadviseerd om deze 1 op 1 te vervangen

In plaats daarvan is voorgesteld om de warmtepomp te vervangen door een grotere met een 3- tot 4-voudige capaciteit. Door te kiezen voor deze optie werd het gasverbruik verminderd en was het gebouw toekomstbestendiger. Daarnaast kwam er meer koelvermogen beschikbaar voor het grote gebouw, wat resulteerde in meer comfort voor de gebruikers. 

Dankzij het advies van Enify kan de school de komende 20 jaar weer goed vooruit. Wij begrijpen hoe belangrijk het is om de juiste keuzes te maken bij planmatige installatietechnische vervangingen en helpen u graag om uw gebouw toekomstbestendig te maken. Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor een strategisch gesprek.

Ook onderdeel worden van het duurzame portfolio van Enify? Neem contact met ons op!

Ook behoren tot het duurzame portfolio van Enify?
Neem contact met ons op!

Hoogstwaarschijnlijk komen we er samen uit waar het probleem van energieverbruik ligt!