Wat we doen

’Wat moet ik nú doen
en wat kan ik later
oppakken?

De weg naar energietransitie

Het liefst wil je direct weten: ‘’Wat moet ik nú doen en wat kan ik later oppakken?’’ Hoewel het begrijpelijk is dat je als organisatie er meteen mee aan de slag wilt, is het verstandiger eerst een plan te maken om op die manier te bepalen wat wijsheid is in jouw situatie. Snelle oplossingen kunnen misschien wel op de korte termijn gunstig zijn, maar op de langere termijn resulteren in een aanpak die niet kosten- efficiënt blijkt te zijn. ‘Duurzaam’ zijn en blijven vraagt namelijk om een goed door- dachte aanpak.

Oorzaken van een te hoge energierekening

Wat de oorzaak van een (te) hoge energieverbruik is, is afhankelijk van de situatie van een gebouw. Elke situatie vraagt een andere aanpak om het huidige energie- verbruik terug te dringen. Wij onderscheiden twee situaties waar we dagelijks mee in aanraking komen.

In welke situatie herken jij je?

1. Recentelijk opgeleverd pand ontregeld

Fijn, alles is goed geregeld! Zo lopen ondernemers euforisch rond door hun spiksplinternieuwe, energiezuinige pand. Tenminste, dat zou je mogen verwachten na de flinke investeringen die zijn gedaan. Toch blijkt het tegendeel na enkele maanden vaak waar te zijn. Gedurende mijn loopbaan heb ik genoeg ondernemers gesproken die na een tijdje flink teleurgesteld waren in het energieverbruik. Verwachtingen komen niet uit en het vertrouwen in de installateur neemt af.

Hoe kan een nieuw pand ontregeld zijn, zal je misschien denken. Want een gebouw dat nieuw is, is toch juist dusdanig afgestemd op de omgeving dat een (te) hoge energieverbruik uitgesloten is?
In theorie zou dat zo moeten zijn ja, maar in de praktijk blijkt dit vaak anders. Als je dan ook nog eens last hebt van medewerkers die klagen over het binnenklimaat: te warm, te koud of te droog… Dan hangt er al snel een donkere wolk boven je gebouw. Vaak worden de installaties dan net zo lang getuned en bijgesteld tot het aantal klachten acceptabel is, zonder dan weer te letten op het energiegebruik. Het gevolg: een installatie en gebouw die niet goed op elkaar inspelen. Wij weten ondertussen dat de uitdaging pas komt met de oplevering: een duurzaam gebouw, duurzaam behouden.

2. Bestaand pand ontregeld

Een bestaand pand, zoals het zinsdeel al suggereert,
is een gebouw dat al enkele jaren aan de grond vast- genageld staat. Uiteraard is dit pand zo ontworpen dat deze afgestemd is op een andere manier gaat gebruiken. Denk bijvoorbeeld het omtoveren van cellenkantoren
in kantoortuinen of vice versa, het toepassen van stilteruimtes of de modernisering van gespecialiseerde ruimtes. Het zijn vaak meer verbouwingen dan je misschien denkt! Het gevolg?

De installatie die oorspronkelijk voor het gebouw is ontworpen, raakt in onbalans. Het houdt namelijk geen rekening meer met de oorspronkelijke kenmerken en de gebruiksfuncties van het gebouw. De meeste installaties stammen vaak nog uit de tijd van de bouwvergunning.
Al die jaren hebben we ons vervolgens blindgestaard op de techniek. Waarom immers kijken naar een andere techniek die mogelijk efficiënter is als alles het nog deed? Gelukkig merken we dat eigenaren en/of beheerd- ers inzien dat een gebouw energiezuiniger gemaakt moet worden.

De oplossing op de genoemde problemen ligt vaak in het ontwerp van het gebouw.

Terug naar de tekentafel en achterhalen waarom bepaalde installaties in een gebouw zijn bedacht en op welke manier gebruikers hiermee om zouden moeten gaan. En daar, juist in het opnieuw analyseren van het gebouw, daar ligt onze kracht.

Enify als partner in duurzaamheid

Bedrijven vinden het vaak lastig om de regie uit handen te geven. Toch blijkt het vaak efficiënt te zijn om bepaalde taken toe te bedelen aan een derde partij. Voornamelijk omdat dit vaak tijd en energie bespaart, maar ook vanwege het feit dat je dan zeker weet dat het goed zit. Enify zoekt graag voor je uit wat voor jouw onderneming de beste investering is.

Diensten

Wij kunnen jouw bedrijf van verschillende diensten voorzien:

Huidige situatie

Analyseren van het huidige energieverbruik

Adviseren, begeleiden en realiseren over duurzame opwekkingsenergie

Adviseren, begeleiden en realiseren in het en/of het reduceren van het energieverbruik

Gewenste situatie

Structureel oplossen van klimaatklachten en de klimaat installatie weer in balans krijgen

Werkwijze

Waar energieverbruik teruggedrongen moet worden, daar kan dit op vele manier aangepakt worden.
Middels een heldere en zorgvuldige werkwijze bepalen we de juiste strategie voor een duurzame oplossing op maat.

Dat doe ik niet met vuistdikke rapporten of lange consultancy trajecten. Met mijn jarenlange ervaring in de energiesector én actuele kennis van duurzame oplossingen gids ik je met veel plezier door het mijnenveld van het toekomstbestendig maken van een gebouw.

1. Strategiegesprek & voorlopig ontwerp

In een strategiegesprek onderzoeken we of en hoe Enify jouw organisatie verder op weg kan helpen. Welke route past bij jouw organisatie: desinvesteren, consolideren of juist investeren? Het is een vraag waar wij gedurende enkele sessies samen naar gaan kijken. Hierbij is het doel meer inzicht krijgen in het vastgoed, het karakter van jouw organisatie en de ambities van de leidinggevenden. Op basis daarvan stellen we een voorlopig ontwerp op, waarbij de ruimtelijke invulling aan het project wordt gegeven en de installatieconcepten worden bepaald.

2. Definitief Ontwerp

In een strategiegesprek onderzoeken we of en hoe Enify jouw organisatie verder op weg kan helpen. Welke route past bij jouw organisatie: desinvesteren, consolideren of juist investeren? Het is een vraag waar wij gedurende enkele sessies samen naar gaan kijken. Hierbij is het doel meer inzicht krijgen in het vastgoed, het karakter van jouw organisatie en de ambities van de leidinggevenden. Op basis daarvan stellen we een voorlopig ontwerp op, waarbij de ruimtelijke invulling aan het project wordt gegeven en de installatieconcepten worden bepaald.

3. Prijs- en contractvorming

Op basis van de werkzaamheden wordt een offerte aangevraagd uit de markt opgesteld. Beantwoorden van eventuele vragen van de inschrijvende aannemers, beoordelen van de inschrijvingen en opstellen van een gunningsadvies.

4. Uitvoering

De werkzaamheden worden ten uitvoer gebracht en de gehele installatie wordt functioneel getest.
De energietransitie wordt een feit!