Blog

Gebouw intelligentie met AI in 2020

Steeds meer bedrijven en scholen willen hun energieverbruik verminderen, meer duurzame energie afnemen én hun gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dat is waar gebouw intelligentie met artificiële intelligentie (AI) om de hoek komt kijken.

Gebouw intelligentie met AI gaat over de juiste keuzes maken en maximaal afstemmen tussen (eigen) duurzame energieproductie en je energieverbruik. Doel is om je duurzame energiebronnen optimaal te gebruiken, op termijn het klimaat te beschermen en je energiekosten zo laag mogelijk te houden. Waarbij de installatie veel efficiënter wordt gebruikt en de prestaties (comfort) worden verhoogd, terwijl je ook permanent toegang hebt tot de energie die je nodig hebt.

De uitdagingen van duurzame energie

Gelukkig komt er (lokaal) steeds meer zonne-, wind- en waterenergie beschikbaar door zonnepanelen op daken en windmolens. Tegelijkertijd neemt bijvoorbeeld ook het gebruik van elektrisch rijden toe. Zo zorgt de energietransitie voor uitdagingen bij u, maar ook op ons hele elektriciteitssysteem. Nieuwe energieverbruikers zoals elektrische auto’s, fietsen en warmtepompen belasten immers het gehele elektriciteitsnet.

Duurzaamheid vraagt om flexibiliteit

Gebouw intelligentie met AI moet ons nog meer en beter inzicht gaan geven in het gedrag van het gebouw, de toename van duurzame energie en deze goed in te passen op ons huidige energiesysteem. Om onze toekomstige stroomvoorziening veilig te stellen, willen we ook flexibel zijn om te kunnen schuiven in zowel vraag als aanbod:

  • Op dagen met veel zon en wind moet er energie opgeslagen kunnen met accu’s in auto’s of in de vorm van waterstof.
  • Energieverbruik moet aantrekkelijker worden in tijden van overvloed en minder aantrekkelijk in tijden van relatieve schaarste.
  • Bedrijven moeten hun productie dus flexibel kunnen op- en afschalen maar vooral voorspelbaar worden.

Gebouw intelligentie met AI voor bedrijven.

Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid – onmisbaar voor de energietransitie – is een van onze grootste uitdagingen. Maar uit een peiling in 2018 bleek dat de energietransitie bij bedrijven nog niet zo stevig op de kaart stond. Zo’n 83% van de bedrijven had geen beeld bij wat de energietransitie voor impact zou hebben op hun business. En 60% van de grote bedrijven schoof het verduurzamen van gebouwen en kantoren op de lange baan. Slechts 32% van de bedrijven dacht na over het zelf opwekken van duurzame energie. Zo’n 2 jaar later is er een omslag gaande.

Aan de slag met Gebouw Intelligentie met AI?

Nieuwsgierig wat het toepassen van gebouw intelligentie met AI bij uw bedrijf betekent? Mail me gewoon. Dan maken we een vrijblijvende afspraak.

Deel dit artikel

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp