Blog

Subsidies voor duurzaam gebouwbeheer en retail.

Ik krijg geregeld de vraag van gebouw- en vastgoedbeheerders: ‘Gerard, weet jij nog interessante subsidieregelingen waarmee wij onze duurzame ambities kunnen waarmaken?’ Ja hoor, zeg ik dan, ik ken er wel 5!

Wil je als gebouwbeheerder of retailpandverhuurder werken aan energiebesparing en verduurzaming? Dan heb ik hier een de sector op een rij.

1. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) is bedoeld voor bedrijven die op grote schaal hernieuwbare energie produceren. Er is dan ook een budget van € 5 miljard beschikbaar. Er zijn 6 categorieën waarvoor je deze subsidie kunt aanvragen:

1) Zon
2) Geothermie
3) Biomassa
4) Water
5) Wind op zee
6) Wind op land, meer en waterkering

Wil je in aanmerking komen voor de SDE++ subsidieregeling? Dan moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden en voorwaarden per categorie. Bekijk alle voorwaarden voor deze duurzaamheidssubsidie.

2. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Er is in 2020 € 100 miljoen beschikbaar. Bekijk de ISDE regeling voor het zakelijk aanschaffen van warmtepompen of zonneboilers. Kijk of er nog budget over is voor jouw subsidieaanvraag.

3. Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Deze subsidie kun je aanvragen als je een pilotproject of demonstratieproject wilt optuigen. Bijvoorbeeld als je jouw productieproces energiezuiniger wilt maken, of als je een innovatieve techniek wilt toepassen waarmee je minder CO2 uitstoot.

Je kunt deze duurzaamheidssubsidie aanvragen voor het investeren in:

1) Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen in 2020
2) Circulaire economie
3) Innoverende CO₂-reductie industrie

Er is € 86,1 miljoen beschikbaar gesteld. Voor ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ is € 9 miljoen beschikbaar.

4. Subsidie Topsector Energie

Heb je plannen voor een innovatief project waarmee je duurzaamheid en economische groei aan elkaar kunt koppelen? Dan is deze duurzaamheidsubsidie interessant. Er is jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie beschikbaar voor innovaties rondom duurzame energieproductie, energiebesparing, flexibilisering van het elektriciteitssysteem (met inbegrip van waterstof), CO2-reductie in de industrie, circulaire economie, en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Een hele mond vol dus. Bekijk de te verwachten regelingen, budgetten en openstellingen voor 2020.

5. Gemeentelijke en provinciale subsidies

Ja, en gelukkig hebben de lagere overheden ook zo hun duurzaamheidsambities. Ter aanvulling op alle landelijke subsidieregelingen heeft jouw gemeenten en provincie ook zo hun potjes. Google naar jouw lokale subsidieloket.

Hulp nodig?

Mail me gerust.

Deel dit artikel

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp