Blog

Hoe weet u of de ventilatie op uw school goed is?

Minister Slob van Onderwijs wilt dat u als schoolbestuur controleert of de ventilatie op orde is. Uw ventilatie is op orde als uw gebouw voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit van 2012. Weet u of u daar aan voldoet? Uit recent onderzoek dat de luchtkwaliteit op veel scholen nog steeds te wensen overlaat.

Ventilatie belangrijker dan ooit

In mijn vorige blog over ventilatie stelde ik al dat een goed uitgebalanceerde ventilatie belangrijker is dan ooit. Een goed binnenmilieu op scholen voorkomt:

De 7 indicaties dat uw ventilatie niet in orde is

Als u en/of uw gebouwbeheerder een van deze vijf indicaties herkent, is er voor uw school werk aan de winkel:

  1. Waren er al klimaatklachten? Is het al snel (veel) te warm of te koud.
  2. Is het energiegebruik onverklaarbaar hoger dan geraamd?
  3. Heeft u hogere onderhoudskosten voor uw klimaatsystemen dan begroot?
  4. Maakt uw installatie veel geluid.
  5. Blijven vocht, stof en geur lang op een plek hangen?
  6. Is het meer dan 5 jaar geleden dat de installaties opnieuw zijn doorgemeten en ingeregeld?
  7. Is uw school vóór 2012 gebouwd? (Dan is de kans groot dat uw school waarschijnlijk niet aan het huidige bouwbesluit voldoet)

Prachtige bijvangst: C02-reductie en lagere energiekosten

Om uw ventilatie en klimaatinstallatie goed in te regelen moet de luchtafvoer gemeten worden in alle ruimtes. Dat moet een professional doen met de juiste meetapparatuur. Maar laat u niet direct afschrikken door de kosten voor dit opnieuw afstellen. Zodra u de klimaatinstallaties weer op orde hebt, helpt dat niet alleen om een gezond binnenklimaat te realiseren. U optimaliseert daarmee immers ook uw energiegebruik. De ervaring leert dat dit bij veel klimaatinstallaties eenvoudig winst is te behalen. Door uw klimaatinstallatie goed in te regelen kan het energiegebruik wel met 25 tot 30% dalen!

Slimme schoolbestuurders grijpen de Coronacrisis dus aan om te investeren in een beter binnenklimaat. Dat kan ook vaak met subsidies.

Heb je vragen over energiebesparing?
Aarzel niet. Mail me gewoon. Er zijn nog meer mogelijkheden om energiekosten te besparen of een CO2-neutrale school te worden.

Deel dit artikel

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp